Người được bảo hiểm là gì? Quyền lợi và trách nhiệm cần lưu ý

Trong hợp đồng bảo hiểm có rất nhiều các thuật ngữ bảo hiểm mà đôi khi chúng ta không thể hiểu hết được. Việc hiểu rõ thuật ngữ bảo hiểm giúp chúng ta đọc hiểu hợp đồng bảo hiểm một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Khi tham gia bất kỳ gói sản phẩm bảo hiểm nào chúng ta cũng phải tìm hiểu thật kỹ những điều khoản và các đối tượng xuất hiện trong hợp đồng bảo hiểm. Vậy trong hợp đồng bảo hiểm người được bảo hiểm là gì? 

Người được bảo hiểm là gì?

Theo Khoản 7, Điều 3, của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 thì:

Người được bảo hiểm là cá nhân, tổ chức có tài sản và trách nhiệm dân sự, tính mạng sẽ được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trong đó người được bảo hiểm có thể là người được thụ hưởng.

Người được bảo hiểm là tính mạng, sức khỏe của người đó là đối tượng bảo vệ của Hợp đồng bảo hiểm. Tên của Người được bảo hiểm thể hiện ở trong trang hợp đồng. 

Theo chính sách từng công ty mà người được bảo hiểm có thể là người Việt hoặc người nước ngoài. Trường hợp người được bảo hiểm là công dân nước ngoài thì thời hạn bảo hiểm quy định ngắn hơn người được bảo hiểm là công dân Việt Nam.

Cần phải phân biệt thật rõ ràng “Người được bảo hiểm” và “Người thụ hưởng” ở trong hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng là một cá nhân hay tổ chức được Bên mua bảo hiểm ủy thác nhận các quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm này.

Người được bảo hiểm là đối tượng bảo vệ của Hợp đồng bảo hiểm
Người được bảo hiểm là đối tượng bảo vệ của Hợp đồng bảo hiểm

Một số lưu ý để phân biệt hai đối tượng trên:

 • Người được bảo hiểm và người được thụ hưởng có thể sẽ là 2 người khác nhau.
 • Người được bảo hiểm là đối tượng mà điều khoản trong hợp đồng hướng tới.
 • Người thụ hưởng là người sẽ được nhận khoản và các quyền lợi được nêu trong hợp đồng.

Quyền lợi của người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm là nhân vật chính trong các hợp đồng bảo hiểm mà liên quan tới con người, vì thế họ sẽ được nhận  những quyền lợi sau:

 • Được tham gia và hỗ trợ phí bảo hiểm được quy định sẵn trong hợp đồng.
 • Được bảo vệ rủi ro phí khám sức khỏe và phí liên quan nếu có trong hợp đồng.
 • Nhận được tiền trong phạm vi bảo hiểm, dựa theo thương tật thực tế của người được bảo hiểm và những thỏa thuận trong hợp đồng nếu người được bảo hiểm cũng là người thụ hưởng.
 • Yêu cầu bên bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ như trong hợp đồng và chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
 • Trường hợp mà người được bảo hiểm cũng là người thụ hưởng qua đời, thì tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người được thừa kế hợp pháp như trong hợp đồng bảo hiểm.
Tham gia bảo hiểm để nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt
Tham gia bảo hiểm để nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt

Trách nhiệm của người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm là nhân vật chính của hợp đồng bảo hiểm, họ cũng phải có  trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm như sau:

 • Kê khai thông tin đầy đủ, trung thực các khoản mục quy định trên tờ đơn yêu cầu bảo hiểm và tờ đơn nộp phí bảo hiểm. Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì người được bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa và hạn chế tổn thất.
 • Thông báo cho công ty bảo hiểm về những thiệt hại xảy ra với bản thân.
 • Trung thực khai báo và cung cấp những chứng từ có liên quan đến sự kiện bảo hiểm. 

Những lưu ý cần biết

Người được bảo hiểm không được bồi thường như trong hợp đồng bảo hiểm nếu gặp phải các trường hợp sau:

 • Khai báo không trung thực về các sự kiện được bảo hiểm
 • Khai báo đã được thực hiện và bị từ chối mà không có kiện cáo  hay tố tụng trong khoảng thời gian ghi trong hợp đồng.

Trong hợp đồng bảo hiểm sẽ không được đổi người được bảo hiểm. 

Doanh nghiệp bảo hiểm không chi trả quyền lợi cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tự tử, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tự gây thương tích cho bản thân hoặc gây tổn thất lớn như chiến tranh hay các hoạt động khủng bố,..

Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm kê khai đầy đủ trung thực và chính xác tất cả những thông tin cần thiết để các doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá được khả năng chấp nhận bảo hiểm đối với người được bảo hiểm. 

Việc thẩm định sức khỏe, không thay thế cho việc kê khai trung thực các thông tin của Bên mua bảo hiểm hay Người được bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền không trả quyền lợi bảo hiểm nếu rủi ro có liên quan đến việc sai sót trên.

Nếu như người được bảo hiểm có thay đổi về địa chỉ nơi cư trú, hay một số thông tin được phép thay đổi thì cần phải thông báo cho các doanh nghiệp bảo hiểm thông qua văn bản.

Trước khi ký kết bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào thì bên mua bảo hiểm phải tìm hiểu rõ các điều khoản cũng như quyền lợi của mình để đảm bảo tính chính xác của hợp đồng bảo hiểm.

Bảo vệ chính mình cùng người thân trong gia đình
Bảo vệ chính mình cùng người thân trong gia đình

Kết luận

Qua bài viết trên của Gcaeco.vn chúng ta đã hiểu rõ hơn về người được bảo hiểm là gì? Hy vọng những thông tin này sẽ thật sự hữu ích khi bạn quyết định tham gia một hợp đồng bảo hiểm nào đó.

Gợi ý cho bạn

Bình luận

Bình luận