Giá trị sổ sách (book value) là gì? Cách phân tích chỉ số P/B

Bất kỳ một một tổ chức doanh nghiệp nào cũng phải biết đến book value và việc định giá cổ phiếu theo chỉ số P/B là điều mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Vậy book value là gì? Và làm thế nào để phân tích chỉ số P/B ? 

Giá trị sổ sách là gì?

Giá trị sổ sách là giá trị của doanh nghiệp xét theo giá trị của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp trừ khoản nợ phải trả. Hay còn là khoản tiền cổ đông nhận được nếu trường hợp công ty phá sản, thì phải thanh lý tài sản, chi trả các khoản nợ.

Từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp, thì người đọc có thể tìm được giá trị của tổng tài sản và nợ phải chi trả hay vốn chủ sở hữu như trong bảng cân đối kế toán.

Book value là gì?
Book value là gì?

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu là gì?

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu được xác định theo phần giá trị sổ sách được tính trên một cổ phiếu đang được lưu hành.

Chỉ số P/B là gì?

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu đây là biến số để tính toán chỉ số P/B. Chỉ số P/B này được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Và chỉ số này nhằm so sánh sự giá trị của một cổ phiếu ở trên thị trường so với giá trị sổ sách.

Vốn hóa thị trường của một cổ phiếu đây là tổng giá trị trên thị trường của số cổ phiếu đang được lưu hành.

Phân tích giá trị cổ phiếu theo P/B

Chỉ số P/B được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng để có thể định giá một cổ phiếu. Chỉ số P/B cao thể hiện kỳ vọng ở cổ phiếu đang tốt, nhưng cổ phiếu có thể đang định giá ở mức cao. 

Ngược lại, giá trị P/B thấp thể hiện kỳ vọng ở cổ phiếu đang thấp, nhưng có thể là cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn so với giá trị thực.

  • P/B > 1, tức giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn so với giá trị sổ sách.
  • P/B = 1, giá trị cổ phiếu ở trên thị trường tương đồng so với giá trị sổ sách.
  • P/B < 1 , giá trị cổ phiếu ở trên thị trường thấp hơn so với giá trị sổ sách.

Xét theo yếu tố định giá tài sản, thì giá trị P/B cao có thể hiểu là doanh nghiệp đang nắm lợi thế về tài sản vô hình hay giá trị sổ sách của doanh nghiệp ở mức thấp. 

Ngoài ra, P/B cao có thể do doanh nghiệp sử dụng nợ vay nhiều, đây sẽ là điều chưa chắc tốt cho doanh nghiệp tuy nhiên có thể đem lại nguồn vốn lớn hơn cho sản xuất kinh doanh.

Ngược lại, nếu P/B thấp có thể do công ty đang sở hữu giá trị tài sản lớn hay doanh nghiệp đang sử dụng ít nợ vay, chủ yếu dùng phần vốn chủ sở hữu để có thể hình thành tài sản. 

Trường hợp dùng ít nợ vay sẽ giúp công ty có nền tảng tài chính bền vững. Mặc dù vậy, có thể sẽ khiến cho doanh nghiệp không tối đa hóa được các nguồn vốn.

Việc áp dụng P/B vào việc xem xét giá trị của một cổ phiếu sẽ  có nhiều mặt hạn chế. Tại đó, P/B sẽ không phù với cổ phiếu của những doanh nghiệp dựa nhiều vào tài sản vô hình. 

Tiếp đến, việc xác định giá trị sổ sách ở trong tính toán P/B có thể sẽ không đem lại chính xác bởi doanh nghiệp có chất lượng tài sản không tốt.

Ngoài P/B, các nhà đầu tư nên sử dụng những phương pháp khác như là P/E để có thể định giá cổ phiếu. Tại đây nhà đầu tư sẽ sử dụng lợi nhuận của doanh nghiệp để tính toán, giúp phản ánh rõ hơn năng lực ở trong tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Định giá cổ phiếu theo P/B
Định giá cổ phiếu theo P/B

Kết luận

Qua bài viết trên Gcaeco.vn đã chia sẻ đến bạn đọc book value là gì? Và cách để phân tích chỉ số P/B? Điều này giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về chỉ số P/B trong tài chính và có thể định giá cổ phiếu một cách chính xác nhất.

Gợi ý cho bạn

Bình luận

Bình luận