Bên mua bảo hiểm là gì? Quyền lợi khi mua bảo hiểm là gì?

Khi kham gia bất kỳ bảo hiểm nào thì đều phải có bản hợp đồng bảo hiểm, Mà trong đó, bên mua bảo hiểm sẽ là người chịu trách nhiệm điền thông tin và ký tên trên tờ đơn yêu cầu bảo hiểm và phải thực hiện quyền, nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.

Bên mua bảo hiểm có thể là một cá nhân hay một tổ chức hợp pháp tại Việt Nam. Chúng ta hãy tìm hiểu rõ hơn về bên mua bảo hiểm là gì qua bài viết dưới đây.

Bên mua bảo hiểm là gì?

Trong hợp đồng bảo hiểm có rất nhiều thuật ngữ giống nhau, nếu mà chỉ nghe một vài lần thì rất khó để phân biệt. Chẳng hạn như thuật ngữ bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm là một tổ chức được thành lập đang hoạt động hợp pháp ở Việt Nam hay một cá nhân đủ 18 tuổi trở lên đang sống ở Việt Nam đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

Sẽ là người kê khai và ký tên trên tờ đơn yêu cầu bảo hiểm, phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp Đồng. Đơn giản hơn, bên mua bảo hiểm sẽ là người thỏa thuận, ký kết hợp đồng và phải đóng phí theo quy định của hợp đồng.

Bên mua bảo hiểm phải là người có quyền lợi có thể được bảo hiểm cùng với Người được bảo hiểm đó là:

  • Bản thân Bên mua bảo hiểm.
  • Cha, mẹ, vợ, chồng, con hợp pháp.
  • Anh chị em ruột hay người có quan hệ nuôi dưỡng, giám hộ hợp pháp.
  • Người khác, nếu như Bên mua bảo hiểm có được quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm có thể cùng là người được bảo hiểm hoặc là người thụ hưởng. Nếu bên mua bảo hiểm là người được bảo hiểm thì họ phải đáp ứng thuộc độ tuổi quy định của sản phẩm bảo hiểm đó và phải được công ty chấp thuận bảo hiểm.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ để yên tâm tận hưởng cuộc sống
Tham gia bảo hiểm nhân thọ để yên tâm tận hưởng cuộc sống

Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm

Bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào thì bên mua bảo hiểm cũng sẽ nhận được các quyền lợi riêng đồng thời cũng phải thực hiện các nghĩa vụ như trong hợp đồng bảo hiểm quy định..

Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

1/ Quyền lựa chọn các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động ở Việt Nam để mua bảo hiểm.

2/ Quyền yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích điều kiện, các điều khoản bảo hiểm và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hay đơn bảo hiểm.

3/ Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm nêu trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Bên mua bảo hiểm còn có thể yêu cầu tăng hay giảm khoản tiền bảo hiểm theo như quy định của mỗi một sản phẩm. 

Và số tiền tăng hoặc giảm đó không vượt quá số tiền bảo hiểm tối đa hay thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu mà công ty quy định ở từng thời điểm. Và tùy vào mức tăng mà công ty sẽ yêu cầu khám sức khỏe.

4/ Quyền được rút tiền từ Giá trị tài khoản của hợp đồng: Thường kể từ năm thứ 2 trở đi của hợp đồng, Bên mua bảo hiểm sẽ có quyền rút không quá 80% Giá trị của tài khoản và không được nhỏ hơn hạn mức tối thiểu mà công ty quy định.

5/ Có thể chuyển nhượng được hợp đồng trong thời gian hợp đồng vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải cung cấp giấy tờ và các thủ tục theo quy định của công ty.

6/ Thay đổi Người được thụ hưởng mới trong hợp đồng bằng cách yêu cầu thông qua văn bản và cung cấp đầy đủ các giấy tờ làm thủ tục theo quy định của công ty.

7/ Thay đổi kỳ hạn đóng phí là từ tháng sang quý/nửa năm/năm và ngược lại.

8/ Yêu cầu tham gia thêm hay hủy bỏ sản phẩm bảo hiểm bổ trợ.

9/ Chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm từ cơ bản sang nâng cao hay ngược lại theo như quy định về thời gian, kỳ hạn, độ tuổi hay hạn mức số lần đổi tùy vào từng sản phẩm.

10/ Đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, công ty sẽ trả Giá trị hoàn lại (nếu có).

11/ Tạm ứng không quá 80% Giá trị hoàn lại khi hợp đồng có hiệu lực ít nhất là từ 2 năm hay đã có Giá trị hoàn lại.

12/ Yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hay bồi thường cho người được bảo hiểm như thỏa thuận ở trong hợp đồng bảo hiểm khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm;… 

Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được những quyền lợi tốt nhất
Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được những quyền lợi tốt nhất

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải thực hiện như sau:

Khoản 2, Điều 18, của Luật kinh doanh bảo hiểm:

  • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn và phương thức thỏa thuận như trong hợp đồng bảo hiểm
  • Kê khai đầy đủ và trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đúng với yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
  • Thông báo trường hợp có thể làm tăng rủi ro hay làm phát sinh thêm trách nhiệm của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm như yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
  • Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm việc xảy ra sự kiện bảo hiểm như thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
  • Áp dụng biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất như quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và quy định khác của pháp luật mà có liên quan.

Bên mua bảo hiểm chính là chủ của hợp đồng bảo hiểm và phải thực hiện các nghĩa vụ chính trong hợp đồng như đóng phí bảo hiểm và đưa ra quyết định Người được bảo hiểm hay người thụ hưởng.

Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm
Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm

Kết luận

Chúng ta đã biết bên mua bảo hiểm là gì? Cùng với quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm qua bài viết trên. Từ đó đưa ra quyết định tham gia bảo hiểm để có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về rủi ro hay biến cố xảy ra bất ngờ.

Bình luận

Bình luận