Bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền? Mức đóng theo hộ gia đình 2023

Hiện nay ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều các loại hình bảo hiểm, trong đó bảo hiểm y tế là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của con người. Và bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền? lại là câu hỏi nhận được sự quan tâm của người dân trên khắp cả nước.

Mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Về giá tiền mua bảo hiểm y tế, hiện nay đã có sự thay đổi theo quy định mới của Luật bảo hiểm y tế và cụ thể như sau:

Bảo hiểm y tế miễn phí

Theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, năm 2014 thì có một số trường hợp được cấp thẻ miễn phí như sau:

 • Người đang hưởng lương hưu và trợ cấp do mất sức lao động.
 • Người đang hưởng trợ cấp của bảo hiểm xã hội hằng tháng do tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp hoặc bị bệnh thuộc danh sách bệnh cần chữa trị dài ngày. 
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn mà đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp của bảo hiểm xã hội hằng tháng.
 • Người đang nhận trợ cấp thất nghiệp.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,… đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sĩ quan,… đang công tác ở lực lượng công an nhân dân hay học viện công an nhân dân. Người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương như đối với quân nhân,..
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hàng tháng.
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp và mất sức lao động đang được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng.
 • Cựu chiến binh hoặc những người có công với cách mạng.
 • Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm, đại biểu Quốc hội.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.
 • Người thuộc gia đình hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; người đang sống tại nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và người đang sinh sống tại đảo.
 • Người thân của người có công với cách mạng
 • Người đã hiến tặng bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật.
 • Người nước ngoài đang học ở Việt Nam được cấp học bổng bởi ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Với những thay đổi mới của BHYT sẽ có nhiều đối tượng khi tham gia bảo hiểm này sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí tạo điều kiện cho họ được chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Bảo hiểm y tế miễn phí
Bảo hiểm y tế miễn phí

Giá BHYT bắt buộc

Mức đóng khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hay bảo hiểm y tế mới nhất được làm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH:

Đối với BHXH: 

 • Người dân phải đóng: 17,5%
 • Người lao động đóng: 8%

Đối với BHYT:

 • Người dân phải đóng: 3%
 • Người lao động đóng: 1,5%

Đối với BHTN:

 • Người dân phải đóng: 1%
 • Người lao động đóng: 1%

Vậy quy định đóng BHYT cho người sử dụng lao động là 3% còn người lao động là 1,5%.

Giá BHYT theo hộ gia đình

Theo 146/2018/NĐ-CP Nghị định, mức đóng BHYT của thành viên thuộc hộ gia đình quy định như sau:

 • Người thứ nhất đóng mức phí 4,5% so với mức lương cơ sở.
 • Người thứ 2 đóng mức phí 70% so với mức phí của người thứ nhất.
 • Người thứ 3 đóng 60% so với mức phí của người thứ nhất.
 • Người thứ 4 đóng 50% so với mức phí của người thứ nhất.
 • Từ người thứ 5 trở đi sẽ đóng 40% so với mức phí mức đóng của người thứ nhất.

Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1.490.000 đồng/tháng. Theo hình thức trên ta có thể tính được bảo hiểm y tế một năm là bao nhiêu tiền. Cụ thể:

 • Người thứ 1 67.050 đồng/tháng và 804.600 đồng/năm
 • Người thứ 2 46.935 đồng/tháng và 563.220 đồng/năm
 • Người thứ 3 40.230 đồng/tháng và 482.760 đồng/năm
 • Người thứ 4 33.250 đồng/tháng và 402.300 đồng/năm
 • Người thứ 5 26.820 đồng/tháng và 321.840 đồng/năm
Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Phương thức đóng bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được lựa chọn phương thức đóng phí định kỳ là 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Vậy ta có thể tính được bảo hiểm y tế 3 tháng, 6 tháng bao nhiêu tiền, 12 tháng là bao nhiêu tiền cụ thể:

 • Nếu chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, tiền phải đóng là 201.150 đồng
 • Nếu chọn phương thức đóng định kỳ 6 tháng, tiền phải đóng là 402.300 đồng
 • Nếu chọn phương thức đóng định kỳ 12 tháng, tiền phải đóng là 804.600 đồng

Mức hưởng bảo hiểm y tế

Trường hợp được mua BHYT bắt buộc và  BHYT miễn phí

Khi thanh toán tiền tại bệnh viện hay cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định:

Người tham gia khám chữa bệnh xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân hoặc có giấy chuyển viện sẽ được thanh toán như sau:

Sử dụng dịch vụ thông thường:

 • 100% chi phí đối với đối tượng là Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ,..; Người có công cách mạng hay trẻ em dưới 6 tuổi,..
 • 95% chi phí đối với đối tượng là người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động, thuộc hộ gia đình cận nghèo hay thân nhân của người có công với cách mạng.
 • 80% chi phí đối với các đối tượng khác.

Sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn được thanh toán như sau:

 • 100% chi phí không giới hạn tỷ lệ thanh toán dành cho: Trẻ dưới 6 tuổi; Người hoạt động cách mạng trước 1945; Bà mẹ VN anh hùng; Thương binh,..
 • 100% chi phí đối với các sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ,..đang công tác trong lực lượng CAND không vượt quá 40 tháng lương cơ sở cho một lần dùng dịch vụ kỹ thuật cao.
 • 100% chi phí với: Người có công với cách mạng và không vượt quá 40 tháng lương cơ sở cho một lần dùng dịch vụ kỹ thuật cao.
 • 95% chi phí với: Người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; Người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thân của người có công với cách mạng.
 • 80% chi phí với đối tượng khác.

Khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật được thanh toán như sau:

 • 60% chi phí với trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở tuyến tỉnh.
 • 40% chi phí với trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở trực thuộc Trung Ương.
Tham gia bảo hiểm y tế để được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
Tham gia bảo hiểm y tế để được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Trường hợp đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến, thanh toán theo tỷ lệ như sau:

 • 100% chi phí đối với trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn mức Chính phủ quy định và khám chữa bệnh tại tuyến xã.
 • 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp phí trả cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở.
 • 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và tiền trả cho chi phí KCB trong năm phải lớn hơn 06 tháng mức lương cơ sở.
 • 80% chi phí đối với những trường hợp khác.

Trường hợp tự đi Khám chữa bệnh trái tuyến được thanh toán như sau:

 • 40% chi phí KCB nội trú cơ sở trực thuộc Trung Ương.
 • 100% chi phí KCB nội trú từ 01/01/2021 thuộc phạm vi cả nước tại cơ sở tuyến tỉnh.
 • 100% chi phí tại cơ sở tuyến huyện.

Hướng dẫn mua bảo hiểm y tế

Bước 1: Chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết sau:

 • Sổ hộ khẩu và CMND bản gốc.
 • Bản photo thẻ BHYT của người trong hộ khẩu tham gia BHYT bắt buộc.

Bước 2: Hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của phường, xã, thị trấn nơi cư trú

 • Danh sách mua BHYT theo hộ gia đình
 • Tờ khai tham gia BHYT
 • Danh sách người tham gia BHYT
 • Bản photo thẻ BHYT của người đã có thẻ 

Sau khi hoàn tất việc kê khai đầy đủ những chỉ tiêu trong mẫu đơn, chủ hộ hay người đại diện phải ký cam kết những nội dung khai trên là đúng với sự thật và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Cán bộ phường, xã, thị trấn đối chiếu và kiểm tra tính chính xác của thông tin. Sau khi các thông tin đã được đối chiếu, bạn phải nộp tiền BHYT ngay tại cơ sở UBND phường xã.

Bước 3: Nhận thẻ BHYT

Trong thời hạn là 10 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan bảo hiểm y tế đã nhận được hồ sơ hợp lệ, khách hàng sẽ nhận thẻ bảo hiểm y tế của mình.

Hướng dẫn cách mua bảo hiểm y tế
Hướng dẫn cách mua bảo hiểm y tế

Kết luận

Bài viết trên của Gcaeco.vn cho chúng ta biết được bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền? Và cách để mua được bảo hiểm y tế. Hy vọng bài viết này giúp chúng ta yên tâm hơn trong việc lựa chọn mua bảo hiểm y tế.

Gợi ý cho bạn

Bình luận

Bình luận